Grønt Overblik

STØT OP OM Grønt Overblik

START HER →  
Vælg din kommune og støt GRØNT OVERBLIK kampagnen!
Målene er: mindst én gave-bidragsyder i hver kommune á 200 kr. + kontakt til kommunen via jer der bidrager, så vi kan finde vores lokale ankerperson i kommunen.

Se videoen med JYTTE ABILDSTRØM og få lysten til at være med!
VI HAR ET MÅL – at komme i MÅL – GI EN HÅND med! SAMMEN når vi MÅLET

Via Grøn Crowd samler vi ind i 100 kommuner inkl. Færørene og Grønland til at udvikle Grønt Overblik – www.GrøntOverblik.dk og at videreudvikle Grøn Crowd som et sted hvor mindre grønne organisationer og projekter kan indsamle til bæredygtige omstillingsprojekter.

VI godt i gang – men mangler kontakter og hjælp i mange kommuner endnu – her er dem vi har hul i gennem til: Svendborg, Odense, Hedensted, Frederiksberg, Gladsaxe, Rudersdal, Aarhus, Norddjurs, Vordingborg, Langeland, Holstebro, Sorø, Aalborg og Sønderborg!!
Vær med, støt op & få også din kommune engageret! Godt nytår!!!

Alle, i hver kommune, der støtter med min. 200 kr. får som anerkendelse for bidraget et informationsbrev fra Øko-net, med lidt af vores materialer gennem tiden, bl.a. Kolding Manifestet (om hvordan Tumperne skal redde Verden, når nu de kloge ikke vil).

OBS!!! – for at Øko-net får ét årligt driftstilskud på ca. 50.000 kr. via tipsmidlerne, skal Øko-net jf. Ligningslovens § 8A indsamle min. 100 bidrag á 200 kr. og der er fradrag på beløbet helt op til 15.600 kr. (For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer – som vi så indberetter til SKAT) **

De første to, i hver kommune, vil med informationsbrevet få tilsendt den stadig aktuelle musik-CD Klimaalarm – www.klimaalarm.dk

Vi ønsker samtidig at bruge din kontakt, til at få opbygget vores netværk af lokale ankerpersoner, for Grønt Overblik, i alle kommunerne. Vi vil derfor gerne kontakte dig direkte, og hører om hvem der kan være den lokale ankerperson vi søger i din kommune. Så vi beder om dit telefon/mobil-nummer og din e-mail – så vil vi kontakte dig inden længe for en kort snak!

PS!! – vil du gerne være medlem af Øko-net, så tilbyder vi hermed samtidig et introduktions-tilbud for 2018 på 100 kr. som du bare lægger oven i dit støttebidrag på min. 200 kr. (normalt er prisen for medlemskab: 250 kr.).

** Skattefradrag: Ifølge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb fra 200 kr. op til 15.600 kr./år trækkes fra i skat. Du kan derfor få fradrag for støttebeløbet. Derfor vil den reelle udgift for dig ligge noget lavere end de 200 kr. når du giver 200 kr.
For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer – som vi så indberetter til SKAT.

> Ved evt. spørgsmål, kan de rettes til Lars Myrthu-Nielsen i Øko-net på 4073 4324 eller mail: eco-net@eco-net.dk

START HER →

Vælg din kommune og støt GRØNT OVERBLIK kampagnen!
Målene er:
– mindst én gave-bidragsyder i hver kommune á 200 kr.
– kontakt til kommunen via jer der bidrager, så vi kan finde vores lokale ankerperson i kommunen.

Desuden arbejder vi dette mål:
– mindst én virksomheds-sponsor i hver kommune. Læs mere om sponsorer her.

OM BAGGRUND for kampagnens først del (der gælder 2017 og løber frem til 10.01.18) og Grøn Crowd: